Vil ikke legge sterke miljøføringer på hyttenæringa

Kommunalministeren varslet ingen vesentlige endringer i retningslinjene for fritidsbebyggelse, men minnet deltagerne på Grønn hyttelab om at næringa må være i tråd med FNs bærekraftsmål

Lysforurensning fra hytteområder er ett av temaene som blir berørt når staten reviderer veilederen for fritidsutbygging, bekrefter statsråd Nikolai Astrup (H). Bildet er fra Nerskogen.  Foto: Morgan Frelsøy/OPP

 – Vi må innse at nok er nok. Det er ikke noe land i verden som har bygget ned så store arealer for hytter som Norge.

Carlo Aall, seniorforsker
Nyheter

På tredje og siste dag av den digitale landskonferansen Grønn hyttelab, var det knyttet spenning til om kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ville varsle en tøffere linje for å få hytteindustrien til å bli mer bærekraftig.