Fylkestopp betenkt etter nye problemer på Nerskogveien:

– Dette ser ikke bra ut!

Nestleder i hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune vil vite hva fylkesrådmannen mener om stikkrenne-utfordringene på Nerskogveien og varsler befaring.

Fylkespolitikene Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg (H).  Foto: Foto: PRIVAT

– Dette er trist for fastboende, hyttefolk, næringsliv og andre brukere av veien, og for fylkeskommunens om vei-eier.

Henrik Kierulf (H), fylkespolitiker
Nyheter

– Jeg synes at det er oppsiktsvekkende at det er behov for tiltak på Nerskogvegen så kort tid etter at den ble utbedret for betydelige summer, sier nestleder i hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune, Henrik Kierulf (H) til Radio E6.