Disse 15 får kraftlagspenger

Kvikne-Rennebu Kraftlag støtter i år 15 ulike prosjekt i lokalmiljøet med tilsammen 363.500 kroner.

Merkevarebygger ved Kraftlaget, Mari Ytterhus, er glad for at Kraftlagsmidlene bidrar til bolyst, glede og aktivitet i lokalmiljøene i Rennebu og Kvikne.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Kvikne-Rennebu Kraftlag (Kraftlaget) setter hvert år av midler til lokale allmennyttige formål de kaller Kraftlagsmidlene. Det er styret i Kraftlaget som beslutter hvem som skal få tildelt midler.