Storutbygger klager på politikernes byggenekt

Marion eiendom klager på byggestopp for to nye leilighetsbygg og mener det er umulig å legge til rette for bærekraftig utvikling med en 53 år gammel reguleringsplan.
Nyheter

Utvalg for bygg og arealplansaker sa enstemmig nei til forslaget til ny detaljreguleringsplan for Bregnevegen 7 og 9. Her vil Marion Eiendom bygge ut to leilighetsbygg med 18 leiligheter tilsammen.