285 deltakere med på nasjonal fritidskonferanse:

NTNU-rektor åpnet «Grønn hyttelab»: – Fantastisk

285 deltakere klikket seg inn og så på da NTNU-rektor åpnet tredagerskonferansen «Grønn hyttelab».

NTNU-rektor Anne Borg åpnet fritidskonferansen «Grønn hyttelab» tirsdag. 

Nyheter

I tre dager retter kommunalministeren, NTNU-rektoren og ledende forsknings- og fagmiljø blikket mot Oppdal og digitalseminaret «Grønn hyttelab». Regionen leder an i arbeidet med å utvikle en ny, grønn fritidsutbygging