Sutrete ordførere i hyttekommuner

Hyttebeboer går i dette innlegget i rette med ordfører Geir Arild Espnes etter NRK-intervju ordføreren har gitt om at staten må ta helseutgiftene fritidsbeboere påfører hyttekommuner som Oppdal.

Geir Arild Espnes tok en tur rundt i tomme hyttefelt før påske i fjor.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Se innslaget på NRK Midtnytt her

I 2019 etterspurte jeg hva Oppdal kommune bruker innbetalte skatter og avgifter til, fra kommunens hyttebeboere. Jeg fikk ikke et fullverdig svar på mine spørsmål den gangen.

Nå er ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune ute etter å få tilskudd fra staten for den belastning hyttebeboerne har på helsestellet i kommunen.

Som hyttebeboer er vi pålagt en rekke kommunale og offentlige skatter og avgifter som jeg ikke kan se at vi får stort igjen for.

Det grelleste eksempelet som ble innført for noen år siden er feieavgift. Her betaler vi kr. 550 pr. år, men pipa feies hvert 4.år. Det blir kr 2200 pr. feiing!

Vi har fått forklaring på at de overskytende midlene skal settes av i et fond som skal brukes på infrastruktur i kommunen. Dette har vi ikke sett noe til, heller ikke en justering av feieavgift etter fire år, som var lovet.

Vi betaler eiendomsskatt og formueskatt* til Oppdal kommune, som for en gjennomsnittlig hytte til sammen kan utgjøre ca kr. 8000. Hva blir disse midlene brukt til? Ikke til vei, vann, kloakk eller brøyting, det betaler vi i tillegg for egne hytteveier, vannposter, kloakkannlegg/slamtømming og egne brøytere. Til sammen utgjør disse posten ca kr. 12.000 for en gjennomsnittlig hytte.

Nå er det krav om at helsestellet i hyttekommunene skal finansieres av staten, da må vi først få et regnskap på hva allerede innbetalte skatter og avgifter brukes til.

Oppdal kommune hadde et overskudd på 21 millioner i 2016 og 15 millioner i 2015 og er en svært rik kommune. Bør det ikke være en selvfølge at de som er på besøk i kommunen skal få helsehjelp hvis de trenger det?

Mari Elin Øksendal