Håper å sikre kirkene i år

Nå vil Oppdal kirkelig fellesråd sikre kirkene med automatisk slukkeanlegg. Og gamle rørovner må byttes ut.

Leder i Oppdal kirkelige fellesråd Oddbjørn Ressem, og kirkeverge Aina Volden, er jublende glade over at kommunestyret i Oppdal bevllger penger til brannsikring av de tre kirkene i Oppdal.   Foto: Oppdal kirkelige fellesråd

Nyheter

Det var torsdag kommunestyret enstemmig bestemte at penger fra salget av Oppdal Everk til TrønderEnergi skal gå til brannsikring av kirkene i Oppdal.