Slik vil politikerne bruke 68 mill. fra everksalget

68,3 millioner kroner er satt på bok etter kommunens salg av den siste halvdelen av Oppdal Everk AS til Trønderenergi. Nå har politikerne bestemt seg for hvordan pengene skal fordeles.

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp), Ingvill Dalseg (H) og varaordfører Elisabeth Hals (V) med ryggen til. Bildet er tatt ved en annen anledning.  Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

 – På konto gir pengene lite avkasting til kommunen.

Ingvill Dalseg (H)
Nyheter

Siden kommunen solgte siste del av Oppdal Everk i 2019 har spørsmålet om hvordan inntektene på 68,3 millioner kroner skal brukes vært et tilbakevendene tema. Inntektene på 81,4 millioner kroner etter salget av første halvdel av everket er allerede investert i A-aksjer i Trønderenergi.