Kommunestyreflertallet forskyver forskriftsendring:

– Umusikalsk å øke egne honorarer 

Men knappest mulig flertall avviste kommunestyret å øke sin egen møtegodtgjørelse. Politikerne vurderer i stedet saken før neste valgperiode.

Kommunestyreflertallet anført av Alf Morten Olsen (KrF)  Foto: Jan Are Melgård, arkiv

Nyheter

Forskriften som regulerer møtegodtgjørelsen for de folkevalgte ble vedtatt av kommunestyret i fjor vår, men i høst ba politikerne om å få saken på bordet på nytt, særlig for å gi selvstendig næringsdrivende en bedre godtgjøring.