– Godtar politikerne dette, ødelegger de hele bomiljøet

I stille og småhusbebygde Bregnevegen advarer 28 huseiere nå politikerne mot å godkjenne planene om to leilighetsbygg på tre etasjer.

Jens Sæteren har finlest kommuneplanens arealdel og sier til OPP at han regner med at politikerne følger den vedtatte planen.   Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Marion Eiendom møtte stor motstand i Aunevegen, nå er det en annen del av sentrum som reagerer på leilighetsutbyggerens planer.