Den krevende oljegrusen

Da riksvei 50 over Dovrefjell skulle få fast dekke, falt valget på billigløsningen oljegrus.

Det var etablert et grustak i Sigridkåsa ved Krossveien alt imellom krigsårene.  Foto: HANS JORAMO

Nyheter

Planen var å legge oljegrus på riksvei 50 fra Oppdal til fylkesgrensen, fortalte Adresseavisen 8. april 1964.