Derfor er bondelagslederen kritisk til mer vern av Oppdal

Lederen i Oppdal bondelag er mildt sagt skeptisk til forslaget om omfattende verneplaner for fjellområdene i Oppdal.

Østerriksk fjellfe ble sluppet i Vinstradalen sommeren 2018.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Miljødirektoratet vil verne enda mer av Oppdal, og innlemme tre områder i Gjevilvassdalen i det som kan bli Trollheimen nasjonalpark. Den nordligste delen av Vinstradalen kan bli innlemmet i Knutshø landskapsvernområde. Det er Klima- og miljøverndepartementet som nå skal avgjøre om verneplanene skal utredes.