Hytteutbygger i Vangslia ber om å slippe ekstra veiregning

Kommunestyret avgjør om utbyggerne av Vangsløkkja hytteområde må betale ekstra vegregning på 400 000 kroner.

Utbyggerne av Vangsløkkja hyttefelt i Vangslia er pålagt å betale 400 000 kroner for gang- og sykkelvei fra avkjørselen til feltet til venstre i bildet, opp mot dalstasjonen til Solheisen.   Foto: Per Ole Aalberg

Nyheter

Da detaljereguleringsplanen for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal skisenter ble godkjent i kommunstyret i fjor sommer, lå det en sentral forutsetning i vedtaket: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for noen av de 30 planlagte fritidseiendommene, forutsettes det at følgende tiltak er på plass: