Denne skal erstatte ei gammel rønne ved stadion

Den er nesten falleferdig og farlig. Nå forventer Oppdal idrettslag at kommunen blir med på et spleiselag slik at de kan rive den gamle tidtakerbua og få et nybygg med toaletter ved Oppdal stadion.

Den gamle tidtakerbua fra 80-tallet er falleferdig konstaterer leder i Oppdal IL, Bjarne Brattbakk.  Foto: Per Ole Aalberg

Nyheter

Det var i fjor ledelsen i idrettslaget kom til at det måtte tas grep for å få oppgradert tidtakerbua.