Foreslår E6-tunnel forbi Fagerhaug

Tunnel forbi Fagerhaug er ett av forslagene for utbedring av E6 etter Nye Veiers snuoperasjon på Ulsberg. Men flest har kommet med innspill om en østlig trasé.

De fleste som har kommet med innspill til planarbeidet for ny E6 mellom Fagerhaug og Seierdal, ønsker å flytte veien øst for dagens trasé som går gjennom sentrum.   Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Nyheter

Onsdag gikk fristen ut for å komme med innspill til planarbeidet for ny E6 forbi Fagerhaug. I følge Idar Lillebo i Statens vegvesen hadde det frem til i går ettermiddag kommet 17 innspill etter informasjonsmøtet 17. mars, som viste at interessen for planarbeidet er stor. Over 100 deltagere var med på det digitale møtet.