Får en million til styrking av helsetjenesten

Oppdal og Rennebu kommuner får en million kroner til styrking skolehelsetjenesten og helsestasjonene i kommunene.

Ingvill Dalseg (H).  Foto: Marius Krogstad Aune

Nyheter

Regjeringen fortsetter satsningen på et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. I 2021 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder, inkludert 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.