Driftige Peder Toftaker

I løpet av få timer ble Peder Toftakers sagbruk lagt i aske i en eksplosjonsartet brann.

Peder Toftaker kjøpte tomt til Toftakersaga i 1948. Eiendommen ble solgt til Oppdal Maskinkompani i 1971.  Foto: Widerøe

Nyheter

For Toftaker representerte brannen et stort tap, fortalte Adresseavisen 25. mars 1950.