Mener reiselivet må få ferske omstillingsmidler

Trøndelag får 26 millioner kroner til omstilling på grunn av koronakrisen. – Dette er penger som må gå til reiselivet, mener Ingvill Dalseg (H).

Ingvill Dalseg (H)  Foto: Foto: Marius Krogstad Aune

Nyheter

Ingvill Dalseg, som sitter både kommunestyret i Oppdal og i fylkestinget, viser til at Stortinget har bevilget 300 millioner kroner til landets fylkeskommuner som skal bidra til bedriftsinternt opplæring, også kalt BIO-midler. Pengene skal motvirke permitteringer, oppsigelser eller utestenging fra arbeidslivet, og samtidig bidra til kompetanseheving.

Trøndelag fylkeskommune får 26 millioner kroner av den totale potten, opplyser Dalseg. Som mener særlig én bransje må få nyte godt av midlene.

– Reiselivsbedriftene med overnatting, spisesteder, turistinformasjon og lokalmatprodusenter bør tenke at de kan søke disse midlene. Jeg vet at Bortistu gjestegård AS i Oppdal, tidligere har søkt og fått tildelt midler, til forretningsmodellering, sier Dalseg i en pressemelding.

Oppgradering av digital kompetanse, digitalisering, bedriftsintern kompetanseheving er eksempler på tiltak det er fordelt midler til.

Koronakrisen har gått hardt utover store og små bedrifter over hele landet. Mange har opplevd permitteringer og oppsigelser. I Oppdal har overnattingsbedriftene lagt et tøft år bak seg og har hatt lange perioder med nedstengninger og permitteringer. Både Oppdal turisthotell og Quality Hotel Skifer har vært nedstengt i perioder før påske, men holder åpent gjennom siste del av påska.

Dalseg opplyser at BIO-midlene kan bidra til at bedrifter med ledig kapasitet kan heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte.

Ordningen videreføres så lenge det er tilgjengelige midler, opplyser fylkeskommunen på sin hjemmeside.

– Å motvirke permitteringer og oppsigelser samtidig som flere får økt kompetanse for fremtiden, er vinn-vinn! Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fordi de kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest, sier Dalseg.

Hun sier at det nå blir veldig viktig at fylkeskommunene bruker pengene slik de er tiltenkt, og finner gode ordninger lokalt. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 6. april.

Dalseg ber oppdalsbedrifter hive seg rundt og søke.

– Tidligere er det ikke så mange oppdalsbedrifter som har søkt på disse midlene. Dette er penger som skal raskt ut igjen fra fylkeskommunen, så her må man bare søke, sier Dalseg til OPP.