Ingen nye smittede - gjenåpner skiheisen

Oppdal kommune opphever stenging av skiheisen fra mandag, og planlegger nå hvordan smittevernet skal opprettholdes i Oppdal når tusenvis av hyttegjester er ventet i påska.

De ansatte i Oppdal skisenter møttes onsdag morgen for en orientering fra sin sjef (i midten) om hva de skal arbeide med uka skianlegget holdes stengt. Søndag ble det klart at skisenteret kan åpne igjen mandag.  Foto: Morgan Frelsøy

Nyheter

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars da Oppdal stengte ned etter at flere ble smittede av den britiske virusmutasjonen - uavhengig av hverandre.

Totalt har Oppdal hatt ni smittede siden smitteutbruddet startet med flere smittede etter at alpinlinja ved Oppdal videregående skole var på alpinsamling på Kvitfjell for fjorten dager siden.

De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene, skriver Oppdal kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Kommuneoverlegen innførte med hjemmel i smittevernloven forskrift om lokale tiltak som trådte i kraft ved midnatt onsdag 17. mars.

Da stengte blant annet alle serveringssteder, unntatt takeaway, treningssenter, svømmehall, kino og skisenteret. Det var også forbud mot alle kulturarrangement, mens kommunen skjerpet fritidstilbud og trening for barn og unge under 20 år.

Forskriften skulle i utgangspunktet vare til 24. mars, men koronagruppen har søndag foretatt en gjennomgang for å se på om enkelte virksomheter kan åpne tidligere.

Sentrale myndigheter ønsker at man i størst mulig grad skal unngå å ramme barn og unge med de tiltak som gjennomføres. Samtidig skal det etter en nedstengning være en gradvis og kontrollert gjenåpning.

Med bakgrunn i en ny vurdering har koronagruppen søndag kommet til at det ikke lenger er behov for å holde skiheisen stengt.

Dette begrunnes med at Oppdal Skisenter har lite besøk av tilreisende i midtuke, slik at den av hensyn til smittevernet kan være åpen.

Det er lagt vekt på at dette er en aktivitet som foregår utendørs og Oppdal kommune mener det er viktig at barn og unge kan benytte seg av skiheisen gjennom uka.

Kommuneoverlegen har ifølge pressemeldingen søndag vært i dialog med daglig leder Arnulf Erdal i Oppdal Skisenter, både for å se på smitteverntiltak nå til uka, men også for å planleggingen for påske med tanke på å ivareta smittevernet og samtidig holde åpent.

Uten nye lokale eller sentrale innstramminger er det ventet mange tusen tilreisende hyttegjester til Oppdal fra neste helg av.Øvrige tiltak som er fastsatt i den lokale forskriften skal fortsatt gjelde, men med en kontinuerlig vurdering av om enkelte virksomheter kan åpne tidligere enn onsdag.

Det er stor smitte i enkelte deler av landet, med store smitteutbrudd særlig rundt Oslo der det er den britiske mutasjonen av viruset som nå er dominerende.

I pressemeldingen påpekes det at Oppdal de neste to ukene står ovenfor en risikosituasjon, med tanke på tilstrømmingen av folk i påska.

«Det er derfor viktig at man nå foretar en kontrollert gjenåpning, for å redusere smitterisiko fremover. Koronagruppen vil samtidig presisere at dersom det kommer flere smittetilfeller med ukjent smittekilde, så er det lav terskel for å gjeninnføre strenge lokale tiltak.», heter det i pressemeldingen.

Koronagruppen gir også noen ekstra råd til oppdalingene de neste dagene:

  • TO METER: Hold to meter avstand til andre. Dette fordi den britiske virusmutanten smitter lettere enn den opprinnelige.
  • BRUK MUNNBIND: Det er viktig at alle i Oppdal nå overholder avstand, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind. Selv om man bruker munnbind, så kan man ikke redusere avstanden til andre.
  • ÉN HANDLER: Dersom man skal handle, oppfordres det til at dette gjøres av kun en fra hver husstand.