AVISSAK

Foreldre advarer mot å bygge stor-barnehage

Politikerne vil legge ned Pikhaugen barnehage og bygge en ny stor kommunal barnehage på Høgmo. Foreldrene ved begge barnehagene advarer.

Enhetsleder Ann Kristin Rosset i Pikhaugen barnehage som ble åpnet i 1981, Høgmo barnehage sto ferdig i 1990.  Foto: Per Roar Bekken

Nyheter

– Samlokalisering gir akseptable arbeidsforhold for ansatte i begge barnehagene samtidig, kompetansen samles, driften blir mer lønnsom og fleksibel, og dagens drift kan opprettholdes mens det bygges nytt.