Nå vil politikerne legge ned her og bygge én stor barnehage

Politikerne vil legge ned Pikhaugen barnehage og bygge en ny stor kommunal barnehage på Høgmo.

Enhetsleder Ann Kristin Rosset i Pikhaugen barnehage som ble åpnet i 1981, Høgmo barnehage sto ferdig i 1990.  Foto: Per Roar Bekken

Nyheter

– Samlokalisering gir akseptable arbeidsforhold for ansatte i begge barnehagene samtidig, kompetansen samles, driften blir mer lønnsom og fleksibel, og dagens drift kan opprettholdes mens det bygges nytt.