Ber departementet stoppe E6-planlegging

Grunneiere som blir berørt av en eventuell ny E6-trasé frem til Seierdalen krever stopp i stykkevis planprosess.

Dagens E6 gjennom Fagerhaug sentrum. 

Nyheter

I et brev til Samferdselsdepartementet, ber styret i Ytre Seierdal utmarkslag om at departementet «griper inn og stanser videre stykkevis planlegging og utbygging» av ny E6 mellom Ulsberg i Rennebu og Fagerhaug i Oppdal kommune.