Skolekantine blir 3 mill. dyrere enn antatt

Det skiller nærmere seks millioner kroner mellom billigste og dyreste anbud på ny elevkantine ved Oppdal ungdomsskole. Politikerne må finne 3,1 millioner ekstra om prosjektet skal realiseres.

Elevkantine skal bygges som et eget bygg mellom ungdomsskole og kulturhus. 

Nyheter

– Vi er litt overrasket over omfanget på prosjektet som har kommet frem gjennom anbudsrunden, medgir kommunedirektør Ole Bjørn Moen overfor OPP.