Nå må du gjøre som ordføreren i vinterferien

Fra og med fredag ettermiddag innføres det munnbindpåbud i Oppdal. Påbudet gjelder i to uker.

Fra og med i morgen må alle gjøre som ordfører i Geir Arild Espnes (Sp), ta på munnbind i Oppdal. Påbudet gjelder frem til og med lørdag 7. mars.  Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Nyheter

Under et ekstraordinært, digitalt kommunestyremøte torsdag formiddag ble det vedtatt å innføre munnbindpåbud i Oppdal. Påbudet gjelder fra og med i morgen, fredag klokka 14.00 til og med søndag 7. mars.

Oppdal venter stort innrykk fra flere deler av landet i vinterferien og dette er den direkte årsaken til at saken ble satt på sakskartet i dag.

De to neste ukene må alle bruke munnbind en rekke steder (se listen under), blant annet i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.

Videre må det benyttes munnbind på kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet.

Også i drosje skal både passasjer og kunde benytte munnbind når det er kunder i bilen, og på venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.

– Vi står foran vinterferien og det er viktig å ønske alle som ønsker det velkommen til Oppdal. Da er det også viktig at vi forbereder oss godt, sa fagleder for folkehelse og smittevern, Vigdis Lauritzen Thun, da hun orienterte om kommunedirektørens innstilling i starten av møtet. Thun viste til at man gjennom et munnbindpåbud står bedre rustet til å motstå de muterte koronavirus-variantene som har dukket opp flere steder rundt om i landet. Oppdal er i dag på risikonivå én, og har ingen koronasmitte.

– Men vi ønsker å være føre var. I omliggende kommuner som Trondheim, på Østlandet og Vestlandet har muterte virus dukket opp. Det er uforutsigbart, derfor er det viktig å forebygge, sa Thun.

Som hyttekommune forventer Oppdal stort innrykk i vinterferien, også fra kommuner der smittetrykket er høyere enn her.

Alle innbyggere og hyttegjester vil i følge Thun få tilsendt en tekstmelding i dag med informasjon om dagens vedtak.

En del av kommunedirektørens saksfremlegg var et vedlegg med forslag til forskrift som i detalj nevner hvor munnbindpåbudet skal gjelde. En nesten identisk liste foreslo Ingvill Dalseg (H) på vegne av eget parti og Sp å legge inn i selve vedtakets ordlyd, noe som ble vedtatt med 14 (Sp, Høyre og MdG) mot elleve stemmer. Mindretallet, Venstre, KrF og SV, mente det ikke var nødvendig med opplistingen som uansett er en del av forskriften.

Munnbind skal brukes i følgende situasjoner:

  • I butikker/kjøpesentre.
  • På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.
  • På kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet.
  • I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen.
  • På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.
  • Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.
  • I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.
  • Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.

En meters regel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.

En meters regel gjelder i skiheisen.

Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind., heter det i dagens vedtak.

Drøftet med andre kommuner

Vigdis Lauritzen Thun bekreftet i dagens ekstraordinære kommunestyremøte at spørsmålet om innføre munnbindpåbud er drøftet med andre kommuner.

– Trondheim og flere andre kommuner ønske å samarbeide for å få like tiltak. Rennebu har innført påbud. Det er et lite, men effektivt tiltak, sa Thun.Ordfører i Rennebu, Ola Øie (Ap) bekreftet i Radio E6 før dagens kommunestyremøte i Oppdal at han har drøftet saken med sin kollega i Oppdal, Geir Arild Espnes (Sp).

På spørsmål om han har et råd til Espnes, svarer Øie:

– Nei, jeg ønsker ikke å gi noe råd. Dette må Oppdal finne ut av selv. Men de som oss kan vente seg et stort innrykk av gjester i vinterferien. Det er bakgrunnen for at vi har innført påbud, sier Øie, og legger til:

– Mange av de som besøker oss er vant med å bruke munnbind. Den største utfordringen er nok å få våre egne innbyggere til å gjøre det samme.