Vedtok å innføre påbud om bruk av munnbind

Formannskapet i Rennebu innfører obligatorisk bruk av munnbind i årets to vinterferieuker.

Det innføres munnbindpåbud i Rennebu i forbindelse med vinterferien. Påbudet gjelder f.o.m fredag 19. februar t.o.m søndag 7. mars.  Foto: Thomas Brun/NTB

Nyheter

Tirsdag ettermiddag avholdt formannskapet i Rennebu et ekstraordinært møte, der spørsmålet om å innføre påbud om bruk av munnbind i vinterferien var eneste sak på agendaen.

Det ble på forhånd regnet som mest sannsynlig at et slikt påbud ville bli innført, noe det da også gjorde.

Det var ordfører Ola Øie (Ap) som formelt fremmet forslaget om påbud, noe et enstemmig formannskap sluttet seg til.

  Foto: Thomas Brun/NTB

Her kan du lese vedtaket i sin helhet:

Rennebu kommune vedtar følgende lokale smitteverntiltak etter smittevernloven §4-1 gjeldende fra om med fredag 19.2.21 til og med søndag 7.3.21:

Påbud om bruk av munnbind på følgende steder:

Butikker, bensinstasjoner, serveringsteder, unntatt når man sitter ved bordet, venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell, drosje (gjelder både sjåfør og passasjer når det er kunder i bilen).

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Utover dette går det ut anbefaling om bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde en meter avstand.