Viktig å stoppe stasjonskutt

«Det skal ikke være slik at statlige myndigheter skal spare penger ved å dytte regningen over på vanlige folk som må ut på lange reiser for å få utført offentlige tjenester.». Dette er ukens leder i OPP.

Trafikkstasjonen i Oppdal rådhus. Her fra en tidligere anledning. Folk venter på sin tur.   Foto: Fredrik B. Lange

Lokale protester hjalp igjen. Det er små, men prinsipielt viktige seire.

Redaktør Per Roar Bekken
Nyheter

Stortinget lyttet til distriktsfornuften og stopper en massiv nedlegging av trafikkstasjoner i Norge. Nå innser stortingspolitikerne at en må ha gode digitale løsninger på plass før en eventuelt fjerner tjenesten. Det skjer etter et betydelig politisk press fra flere distriktspartier, som igjen har fått klare beskjeder fra næringsaktører og andre i distriktene som har reagert kraftig på kuttforslaget.