Vil få mannfolka i bedre form

Ordfører og helseprofessor Geir Arild Espnes (Sp) mener menn må komme i bedre form - inkludert ham selv.
Nyheter

– Jeg tror alle menn har et forebedringspotensial, sier Geir Arild Espnes til OPP etter at resultatet av den store Hunt-undersøkelsen ble kjent i OPP sist torsdag.

I korte trekk viser den store helseundersøkelsen at:

  • Hver tredje mann i Oppdal og Rennebu spiser grønnsaker mindre enn tre ganger i uka
  • Mer enn annenhver mann i de to kommunene spiser frukt mindre enn tre ganger i uka
  • Kvinner i Oppdal og Rennebu scorer bedre enn menn på samtlige indikatorer for kosthold, søvn, alkohol og aktivitet.

2503 personer svarte på undersøkelsen i Oppdal, 918 i Rennebu, mens 106 000 personer fra 18 år og oppover i tidligere Sør Trøndelag deltok.

HELSESJEKK I OPPDAL OG RENNEBU:

Kvinner sover best, trimmer mest, drikker minst

Ikke overrasket

Ordfører Geir Arild Espnes, som er professor i folkehelse ved NTNU, kjenner Hunt-undersøkelsene godt, og er ikke spesielt overrasket over funnene:

– Jeg er ikke overrasket over hovedfunnene. Resultatene er i tråd med etablerte trender, kvinnene har et sunnere kosthold, sover mer, og er mer fysisk aktive. Så har menn alltid brukt mer alkohol enn damer, påpeker Espnes, som like fullt er opptatt av hva årsaken er til ulikhetene.

–For å finne ut mer om det, trenger vi å dykke dypere ned i materiale og forske mer, sier Espnes.

Ikke minst mener han dette er viktig i forhold til folks psykiske helse. Dette var ikke tema under fjorårets Hunt-undersøkelse og må studeres nærmere for å få et mer komplett bilde av folks helse, mener Espnes.

– Bildet er sammensatt og den psykiske helsen avgjør mer enn noe annet hvordan vi har det, at vi har folk som bryr seg om oss, at vi blir sett og hørt påvirker trivselen vår. Det trenger vi å være enda mer oppmerksomme på.

Psykisk og fysisk helse

Geir Arild Espnes sier at tidligere helseundersøkelser blant ungdom viser at kvinner scorer dårligere enn menn på psykisk helse.

– Ungdomsundersøkelsen viser at kvinner har mer angst, flere depressive sykdommer og har mindre velvære. Samtidig er selvmordsratene høyere blant unge menn, noe som viser at angst ikke nødvendigvis er driveren bak selvmord. At menn er mer impulsive kan være utslagsgivende.

Professor i sosialmedisin, Steinar Krogstad, som har vært med på å utarbeide rapporten om levevaner i Trøndelag, forklarte forskjellene mellom kjønnene slik i OPP sist torsdag:

– Kvinner er ofte generelt mer opptatt av både sin egen, barnas og mannens helse enn menn.

Når det gjelder fysisk trening, mener Geir Arild Espnes at de fleste menn har et forbedringspotensiale.

–Skal vi menn bli like dyktige som kvinnene på dette området, trenger vi noen positive drivere. Kanskje det er konkurransen med damene vi trenger for å komme oss opp på et bedre nivå. Her i Oppdal er vi så heldige at vi har en natur som innbyr til friluftsliv og aktivitet. Vi må bruke de omgivelsene vi har.

Større pondus

Forskning viser at det er en sammenheng mellom å spise frukt og grønt, og få redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og flere kreftsykdommer. Mannfolk i Oppdal og Rennebu følger mønsteret i resten av landet og er ikke flinke nok til å følge rådet om fem om dagen, i følge Hunt-undersøkelsen.

– Jeg greier heller ikke fem om dagen, men er god på grønnsaker, selv om det ikke blir fem typer. Favoritten er brokkoli, blomkål og gulrøtter, sier Espnes, og gir oss denne analysen på hvorfor kvinnene er bedre:

–Det kan ha med smak å gjøre, eller at vi menn er store proteinforbrukere. Slik har det alltid vært i kjønnshistorien.

–At vi menn drives av jakt og muskelbygging?

– Vi har en fri vilje, og en historie, som vi også kan løsrive oss fra. Det fins mange forklaringer, avhengig av hvilken vitenskapelig tilnærming man velger.

Apropos trening, så har ordføreren skaffet seg treningsapparat hjemme fordi han har vært forsiktig med å gå på treningssenteret i koronatiden.

– Å trene har blitt ekstra utfordrende i koronaåret, og vi får tro denne treningen gjør ordføreren slankere, humrer han og fortsetter:

–Jeg har lagt på meg dette året, det er helt åpenbart. Det skyldes nok mye stillesitting på kontoret, men nå har jeg tenkt å komme meg i form.


HELSESJEKK I OPPDAL OG RENNEBU:

Torunn (79) har trent jevnlig i 25 årHELSESJEKK I OPPDAL OG RENNEBU:

Palmer (77) trener seg i form igjenHELSESJEKK I OPPDAL OG RENNEBU:

- Spiser grønnsaker hver dag