Hytteeiere etter møte med ordfører:

– Nedre trasé er eneste alternativ

Oppdal hytteforum vil ha skiløypa i Gjevilvassdalen tilbake på veien, men mener nedre trasé er eneste realistiske alternativ i vinter. Ordføreren er satt på saken.

Skiløypa på Gjevilvassveien som ikke blir preppet denne vinteren.  

Nyheter

– Skiløyper i Gjevilvassdalen var eneste punkt på agendaen, sier leder i Oppdal hytteforum, Lars Sevaldsen, om fredagens møte i Rådhuset. Etter dommen i Frostating lagmannsrett som forkaster de vedtatte reguleringsplanene på veiene i Gjevilvassdalen, ønsket hytteforumet dialog med kommuneledelsen om muligheten for å få til skiløyper i vinter.