Jordbruket skjermes i ny klimaplan

Det kommer ingen nye krav om kutt i jordbruket i regjeringens nye klimaplan for 2021–2030.
Nyheter

Klimaplanen som ble lagt fram fredag, bygger i stedet videre på den avtalen jordbruket allerede har inngått med myndighetene. Det opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.


Klimaplanen

CO2-avgift

  • Trappes opp gradvis fra rundt 59 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030.

Offentlige kjøretøy og transport

  • Krav om nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser.
  • Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer.

Skog og arealbruk

  • Legge til rette for økt CO2-opptak i skog.
  • Kutte utslipp fra nedbygging av grønne (karbonrike) områder.
  • Utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv og vurdere forbud mot å åpne nye torvuttak.
  • Restaurere myr og annen våtmark.Klimaavtalen for jordbruket ble inngått i juni 2019.

I avtalen forplikter partene seg til å arbeide for utslippskutt og økt opptak av CO2 tilsvarende 5 millioner tonn for perioden 2021–2030. I den nye klimaplanen som ble lagt fram fredag, er det fortsatt dette målet som gjelder.

– I klimaplanen slår vi fast at klimaavtalen mellom staten og jordbruket er bærebjelken i det videre klimaarbeidet i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

I den store utredningen Klimakur 2030 kommer det fram at det største potensialet for utslippskutt i jordbruket ligger i en reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt.

Men i avtalen jordbruket har inngått med regjeringen, legges det til grunn at utslippene skal kuttes uten at det går ut over matproduksjonen.

En stor del av kuttene som ligger inne i avtalen, bokføres dessuten formelt som kutt i utslipp fra sektorer som transport og bygg, og ikke som utslipp fra jordbruk.

(©NTB)