- Fremtiden ser mye lysere ut nå enn for en måned siden

BUA Oppdal har fått med seg flere sponsorer på laget.

Stig Høiberg i Oppdalsbanken overrakte sjekken på 15 000 kroner til Kåre Holsetstuen og Inger J. Rosshaug i BUA Oppdal.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

I møtet forrige uke, var det et enstemmig formannskap som vedtok et fellesforslag om å støtte BUA med 150 000 kroner i budsjettet for 2021. I forslaget som formannskapet stemte for, ønsker de at tiltaket søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for 2022-2025.