- Mens vi venter på ambulansen må brannfolkene trå til

Ønsker å kurse akutthjelpere innenfor brann- og redningstjenesten i kommunen.

Steingrim Falksete i TBRT er positiv til det nye prosjektet som Stiftelsen Norsk Luftambulanse tilbyr.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

- Nasjonalt rykker brann- og redningstjenesten daglig ut på medisinske oppdrag, og i snitt er brannvesenet på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell, sier Ketil Jacobsen i Oppdal Høyre. I en interpellasjon til kommunestyret, ønsker han å løfte god beredskap. Han har skrevet om prosjektet «mens vi venter på ambulanse» eller kursing av akutthjelpere innenfor brann- og redningstjenesten i kommunen.

Han forteller videre at årsaken til at brann- og redningstjenesten ofte er først på skadestedet, er den lokale tilstedeværelsen denne tjenesten har i kommunen, krav til innsatstid og nærhet til eksempelvis sykehjem.

- Det er derfor viktig at denne tjenesten har kunnskapen som skal til, for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter, fortsetter han.

Ingvill Dalseg (H) har som fylkespolitiker reist rundt i Trøndelag og tatt tempen på beredskapen i Trøndelag.

- Etter besøk i 13 kommuner er det tydelig å se at brann- og redningstjenesten utgjør en stor ressurs for kommunene/kan utgjøre en stor ressurs for kommunene. Brann- og redningstjenesten er den alltid tilstedeværende akuttfunksjonen vi kanskje leter etter, sier hun.


Vil investere for over 113 millioner kroner det neste året

Ny brannstasjon og elevkantine på ungdomsskolen er to av flere tiltak som kommunen vil prioritere det kommende året.Lokal forvaltning av verneområda på Dovrefjell

Forvaltninga av norske verneområde skjer i samspel mellom sentrale miljøstyresmakter og lokale verneområdestyre.

 

- Vi er positive

Stiftelsen Norsk Luftambulanse tilbyr kurs som gir kompetansen «akutthjelper», en kompetanse redningspersonell kan bruke i helseoppdrag når ambulansen ikke er tilstede - mens vi venter på ambulansen.

Leder for distrikt sør i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), Steingrim Falksete, sier til Opdalingen at de setter pris på at politikerne ønsker å sette et fokus på dette. I dag har de en øvelsesplan som de skal gjennom og her har de gjennomgang på førstehjelp og hjertestarter. Men Falksete er også positiv til å være med på et prosjekt som Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan tilby.

- Å kunne ha mer kursing på førstehjelp og helse, er noe vi stiller oss positive til. Men en utfordring er å skulle skyve på øvelsesplanen vi har, så et slikt kurs må bli noe som kommer i tillegg til planen vi allerede har. Da snakker vi budsjettering og rammer for å kunne håndtere dette. Men om de får gjennomslag for dette i kommunen, så vil det være et positivt løft, sier han.

Falksete sier at tendensen er at de får mer redningsoppdrag, både stort og smått, hvor helse er involvert. Beredskapen som brann- og redningstjenesten utgjør er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.


Senterpartiet har i lang tid hatt flere kreative virkelighetsoppfatninger

Da NRK faktasjekket Vedums påstand om at regjeringen sentraliserer svarte han at faktasjekker flatet ut debatten, og at han var lei av slike faktasjekker.Peker på fire store utfordringer som Oppdal står overfor

Stortingsrepresentant Jon Gunnes tok turen til Oppdal.

 

- Det er mye forskjellig vi kan havne i. Vi ønsker å kunne gå litt videre enn hjerte- og lungeredningen. Det er vi drillet på og blir satt til å gjøre av ambulansen og det er noe vi skal fortsette med å gjøre. Men om vi blir stående for oss selv med grupper som trenger helsehjelp, så vil vi kunne ha kontroll på situasjonen frem til ambulanse og lege kommer, sier han og legger til:

- Vi er ikke helsepersonell og vi kommer aldri til å bli det. Men vi ønsker å kunne bidra om vi er først på stedet, finne ut hva som har skjedd og å gjøre små tiltak. Om man får til et kurs på det, så er det kjempepositivt, sier han.

Falksete er klar på at et kurs som dett evil skape trygghet og øke kompetansen.

- Det gjør at vi kan gjøre en bedre jobb ute i felten, sier han,

- Hva  synes du om at politikerne ønsker å sette et fokus på beredskapen?

- Det er kjempebra. Et samarbeid mellom etatene er noe som har vært diskutert i flere år og vi kan utnytte potensiale i alle og å få mest ut av dem. Jo mer samkjørt man er på store hendelser, jo bedre jobb gjør man. Så det er kjempepositivt, sier Falksete.


Endelig kunne Røtvei klippe snora og offisielt åpne ODMS

Oppdal distriktsmedisinske senter ble onsdag offisielt åpnet med taler, snorklipping og god stemning i finværet.

 

Løsning

Oppdal kommune er organisert i et interkommunalt samarbeid med TBRT, kurset «akutthjelper» tilbys gratis med støtte fra Norsk Luftambulanses stiftelse.

- Kostanden for Oppdal kommune blir derfor lønn til tjenestepersonell under kurset. En rimelig løsning er at kurset avholdes to kurskvelder, og kostanden for kommunen blir da, kun frikjøp av timer. Kurset består av en e-læringsdel som alle skal gjennomføre før de møter til praktisk dag, som er på 8 timer. Hvert år/eller hvert annet år er det repetisjonskurs på 3 timer, sier Jacobsen.

I interpellasjonen stiller han følgende spørsmål til ordføreren: Mener ordfører at Oppdal kommune bør kurse brann- og redningstjenesten slik at de ansatte får akutthjelper kompetanse og derved forsterker beredskapen i vår kommune?

- Ser lysere ut enn på lenge

En annen ting som gleder Falksete, er at det ser lysere ut på lenge med tanke på en ny brannstasjon.

- Vi håper at vi får vite noe mer konkret snart og det har kommet noen anbefalinger fra høyere hold. Det vil nok fortsatt ta tid, men vi håper at det vil skje noe snart, sier han.

Han mener at plasseringen av den nye brannstasjonen underbygger viktigheten av å ha et fokus på beredskapen.

- Vi mener fortsatt at det er helt rett plassering og det er viktig at vi synes i samfunnet, sier han.