Vil vedlikeholde fylkesveier for 400 millioner: - Godt nytt for å få på plass en ny bru over Ålma

Kan være et steg nærmere å løse flomsituasjonen i sentrum.

Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf i Høyre mener løsningen for å få på plass en ny bru over Ålma er nær. - Fylkeskommunen kan søke om å få midler fra staten, som har en pott på 400 millioner kroner. Da er det viktig at Oppdal kommune og fylkeskommunen er på, slik at denne utfordringen blir løst og ny brannstasjon kan bygges, sier de.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har i Stortinget blitt enig om en tiltakspakke i forbindelse med håndtering av koronapandemien. Som en del av denne tiltakspakken blir det opprettet en søknadsbasert tilskuddsordning til generelt vedlikehold av fylkesveier, som er på totalt 400 millioner kroner.