Vil investere for over 113 millioner kroner det neste året

Ny brannstasjon og elevkantine på ungdomsskolen er to av flere tiltak som kommunen vil prioritere det kommende året.

Kommunedirektøren la fram forslaget til budsjettet for 2021 tirsdag. - Det vil bli et stramt, men et godt budsjett, sier kommunedirektør Ole Bjørn Moen.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Tirsdag ble kommunedirektørens forslag for budsjett 2021 lagt frem for de politiske utvalgene i Oppdal kommune. Kommunedirektør Ole Bjørn Moen sier at budsjettet er en oppfølging av handlingsplanen 2021-2024, som er vedtatt av kommunestyret. I budsjettet vil de videreføre driften fra 2020, i tillegg til verbalforslagene fra kommunestyret.