Peker på fire store utfordringer som Oppdal står overfor

Stortingsrepresentant Jon Gunnes tok turen til Oppdal.

Togsituasjonen, ras- og flomsikring, strekningen i Drivdalen og Gråura-situasjonen er fire utfordringer som kommunen står overfor.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Tirsdag kveld tok stortingsrepresentant Jon Gunnes turen til Oppdal og Vognildsbua, hvor Oppdal Venstre ønsket å komme med deres innspill til Nasjonal Transportplan (NTP), samt diskutere andre saker som Gunnes jobber med. Han er nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.