Arbeidsledigheten stuper i Oppdal

Reiselivet har fortsatt flest ledige, men det er bedre enn før.

Oppdal har nå en arbeidsledighet på 2,8 prosent, mens Rennebu har 2,9 prosent.  Foto: Kvass

Nyheter

Da Norge ble stengt ned i mars, gikk arbeidsledigheten i Oppdal og andre turistdestinasjoner i været. Fortsatt er ledigheten høyere i Oppdal enn mange andre trønderske kommuner, men tallene er vesentlig bedre enn for bare én måned siden. Ferske tall fra Nav viser at det nå er 101 helst arbeidsledige i Oppdal, det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. For én måned siden var ledigheten på 3,7 prosent. Det er likevel langt flere enn i juli i fjor, da var ledigeten i Oppdal under halvparten så stor, 49 personer.