Grønn hyttebygging på Nerskogen: - Dette har ikke blitt gjort tidligere

I pilotprosjektet i Sørånegga hytteområde vil det bli stilt et krav til kjøperne om å leie ut hyttene når de ikke bruker dem selv.

Tegning fra konseptstudiet av planlagte Sørånegga hytteområde på Nerskogen. Hyttene og felleshuset skal være bearbeidet noe etter det.   Foto: Grønn Fritid AS

Nyheter

Grunneier Kristian Stavne Askim har i samarbeid med Grønn Fritid AS og Nasjonalparken Næringshage tatt initiativ til å utvikle eiendommen sin på Sørånegga på Nerskogen, en kilometer vest for demningen på Granasjøen.