200 fritidsboliger solgt i Oppdal og Rennebu hittil i år

Seks av eiendommene gikk for over 5 millioner kroner.
Nyheter

Hittil i år er det solgt 200 fritidseiendommer i Oppdal og Rennebu. Dette inkluderer både fritt salg og eiendommer som overdras innad i familier.