- Jeg forstår reaksjonen til hytteeierne

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, sier Rennebu kommune må vurdere de positive og negative sidene ved å flytte den planlagte E6-traseen nærmere Tørset hyttegrend opp mot hverandre, før det tas en endelig vurdering.

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, forstår hytteeiernes reaksjoner.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Rennebuordfører Ola Øie vil ikke ta noe standpunkt til Nye Veiers forslag om å flytte den sørligste delen av den nye E6-straseen mellom Vindåsliene og Ulsberg, slik at den blir liggende drøyt hundre meter fra Tørset hyttefelt.