- Jeg har aldri sett så mye politi i Rennebu

Politikere med bakgrunn fra politi, brann og helse reiser rundt i Trøndelag for å ta tempen på beredskapen.

Ove Einar Drugudal (Rennebu Røde Kors Hjelpekorps), Ingvill Dalseg (fylkespolitiker for Høyre), Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) og lokalpolitiker Jan Arve Nyberg (H) møttes ved ambulanse- og Røde Kors basen på Berkåk. Her snakket de blant annet om hvordan samarbeid mellom politi, brann- og redning og lokale frivillige kan utvikles.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Fredag besøkte Høyrepolitikerne, stortingsrepresentant Guro Angell Gimse og fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Rennebu, der de blant annet møtte partikollega og kommunestyrerepresentant, Jan Arve Nyberg.