- Spis grønnsaker og fisk trygt

Oppdal er en av få kommuner som har eget utstyr for å måle radioaktivitet.

Ludvig Killingberg med utstyret som brukes til å måle det radioaktive innholdet.  

Nyheter

- Alt tyder på at Oppdal og Rennebu har sluppet heldig fra det radioaktive nedfallet etter Tsjernobyl-katastrofen. Vi har foretatt en rekke målinger og folk kan trygt spise sine grønnsaker. Det er også tatt prøver av fisk fra Unndalsvatnet, og fisk derfra kan man også trygt spise, sier helserådsordfører Ludvig Killingberg til Opdalingen.