- Dette vil gi et løft til alle elever i Rennebuskolen

Aktivitetsparken på Berkåk skal opp til behandling i kommunestyret.

Fra venstre og rundt bordet: Eli Krogstad (V), Marit Bjerkås (Ap), kommunedirektør Per Øivind Sundell, Ola Øie (Ap), kommunalsjef samfunnsutvikling og drift Lill Hemmingsen Bøe, Siv Remetun Lånke (Sp), Per Arild Torsen (KrF).  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Allerede i 2014 startet plankontoret i Rennebu arbeidet med å se på mulig videre utvikling av grusbanen i Berkåk sentrum.