Nytt reise- og oppholdsvedtak fra søndag i Rennebu

Et nytt reise- og oppholdstiltak i Rennebu kommune ble iverksatt fra søndag klokken 12:00.

  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

På sine hjemmesider skriver kommunen følgende om det nye tiltaket:

- Det nye vedtaket betyr at du som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å overnatte her. Videre betyr det 14-dagers karantene for alle innbyggere i Rennebu som reiser utenfor kommunegrensa og kommer tilbake, uavhengig av varighet på reisen.

Det gjøres likevel noen unntak, og et av unntakene er personer som av helsemessige årsaker reiser til andre kommuner for undersøkelser eller kontroller, og som ikke overnatter. Også nødetater og personer som pendler daglig i egen bil unnlates å settes i karantene etter reiser utenfor kommunens grenser.


Setter hundre personer i hjemmeisolasjon

Rennebu kommune iverksetter tiltak for å forhindre koronasmitte.