- Bør Trøndelag fylkeskommune vedta en nullvisjon for selvmord?

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene også blant unge i Norge.
Nyheter

Hvordan jobber Trøndelag fylkeskommune med forebygging av selvmord? Høyres Ingvill Dalseg (bildet) stiller spørsmålet i fylkestinget 26. og 27. februar. Selvmord er et alvorlig globalt samfunnsproblem, og er en av de vanligste dødsårsakene også blant unge i Norge. Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk. Nordland fylkeskommune har siden 2014 hatt en nullvisjon for selvmord, og har vedtatt en handlingsplan for forebygging av selvmord. Bør Trøndelag fylkeskommune vedta en nullvisjon for selvmord, og arbeide aktivt med forebygging på samme måte som Nordland fylkeskommune, eksempelvis kursing av alle ansatte i videregående skole? Kan fylkeskommunen bidra til at idrett, kultur og frivillige organisasjoner engasjerer seg i dette arbeidet? spør Dalseg.