Skolene i Oppdal får 112.739 kroner til programmering

Pengene skal gå til utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen i klasserommet.

Skolene i Oppdal får 112.739 kroner til utstyr slik at programmering kan komme inn i undervisningen.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

Regjeringen gir et tilskudd på 20 millioner kroner til programmering i skolen. 57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Blant disse kommunene er Oppdal, som får 112.739 kroner. Tilskuddet er et tiltak i den femårige satsingen Den teknologiske skolesekken, som startet i 2018.

- Et viktig bidrag

– Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) til NTB.

Nye læreplaner

– Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier statssekretæren.

I år er mange flere skoleeiere i nord kvalifisert til støtte, ifølge departementet. I tillegg har mange som fikk avslag i fjor, nå søkt på nytt og fått støtte. Tilskuddet hadde opprinnelig en ramme på 15 millioner kroner årlig. I år har Utdanningsdirektoratet besluttet å øke tilskuddet med 5 millioner kroner som følge av mindreforbruk på andre tiltak.