Manuell dirigering av trafikken ved Gråura

Rassikringsarbeidet i Gråura er i gang.
Nyheter

I år er det bevilget 15 millioner kroner til rassikring på rv 70 i Gråura mellom Sunndal og Oppdal. Hittil i år er det brukt cirka 300 000 til banking av is og 150 000 til sikring.

Stenger veien

I dag starter rassikringsarbeidet i Gråura. Første anleggsperiode vil bli fra 10. juli til 20. oktober. Statens vegvesen skriver på sine nettsider at det pågår manuell dirigering på grunn av arbeidet. Utrykningskjøretøy kan passere og rutegående trafikk blir prioritert.

- De starter med å rydde skog og renske løst fjell. Dette vil falle ned på vegen og det er derfor helt nødvendig at vegen er stengt når det skjer. Med åpning for trafikk hvert 20. min vil entreprenøren kunne jobbe sikkert og effektivt samtidig som at ulempene for trafikantene ikke blir for store, sier byggeleder Andreas Eidem i Statens vegvesen i en pressemelding.


– Vi skal kjempe for å få på plass en tunnel

Politikere krever sterkere tiltak for å bedre sikkerheten på rasutsatt veistrekning.

 

Det blir stengninger på inntil 20 minutter de første ukene, senere i sommer blir det stengninger på inntil 30-40 minutter. Arbeidet vil foregå sju dager i uken, fra 07.00-19.00.

Det er Børset Skog og Veg som har fått jobben med å avvikle trafikken.

Sikrer to områder

Det er i hovedsak to områder som skal sikres. I bunnen av Gråura skal fjellskjæringa ryddes, renskes og sikres ytterligere. Like innenfor fylkesgrensa til Trøndelag er det isen det skal sikres mot. Her skal det opp mer sikring mot nedfall av is.

Nattestengt til høsten

Til høsten skal det monteres fanggjerder og isnett. Dette krever tungt utstyr og det er ikke plass på vegen for trafikk samtidig. Det gjør det nødvendig å stenge rv. 70 mellom Gjøra og Lønset noen netter fra klokka 00-06 med gjennomslipp av trafikk klokka 03. Dette blir skiltet og annonsert i god tid, skriver vegvesenet. Sikringsarbeidet i Gråura skal være ferdig i løpet av oktober og har en kostnad på 9 mill. kr eks. mva.