- Det blir mange elever her til høsten, flere enn på mange år

OVS har svært gode søkertall.
Nyheter

Over 16.000 søkere med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket Trøndelag fylkeskommune har kjørt for de videregående skolene. Ved Oppdal videregående skole (OVS) er de svært fornøyde med førsteopptaket.