- Bygget er klemt rimelig bra inn i terrenget

Nye 3D-bilder viser hvordan Vangslia Panorama vil bli.
Nyheter

Kent André Foss, for VangsliaPanorama AS sier at de venter på politisk behandling av saken. I tillegg har det blitt gjort endringer i rammesøknaden. De har fått utført de tegningsrevisjonene som var nødvendig for og komme videre i prosessen.