Ønsker at folk skal få stemme i kommunen de har hytte

Norsk Hyttelag foreslår å gi hytteeiere mulighet til å stemme i kommunene de har hytte. En slik ordning, kunne fått store følger for Oppdal og Rennebu.

Norsk hyttelag ønsker at hytteeiere skal få muligheten til å stemme i kommunevalget, der de har sine hytter. På bildet ser du Sletvold hyttefelt.  Foto: Arkiv

Nyheter

Norsk Hyttelag foreslår at landets 600 000 hytteeiere selv skal kunne velge om de vil avlegge deres stemme under kommunevalget i hjemkommunen eller hyttekommunen.