Se moskus og gamle kulturminner på historisk turmarsj

Deltakerne tar matpause ved Drivstusetra under en tidligere Embretsmarsj.  

Nyheter

Søndag 16. juni går den 39. årlige Embretsmarsjen av stabelen på Vårstigen.

Vårstigen er nå blitt en del av prosjektet «Kongevegen over Dovrefjell», så i årene framover vil det bli utført restaureringsarbeid av forskjellig slag i dette området. Gamle, imponerende steinmurer, skal «avdekkes» og synligjøres. Det samme gjelder partier av vegen, for å vise bredden av den.

De fleste stikkrenner og grøfter har blitt tette og må restaureres. Spesielt gjelder det strekningen mellom Tingsvaet og Drivstusetra, hvor det i dag er steinet og vannet renner mer eller mindre fritt.

I fjor høst startet ryddingen av trær og busker. Arbeidet startet ved Nestadvollen, i sørenden av Vårstigen. Nå er arbeidet påbegynt igjen i området opp mot Vårstigåa.

«Trær er samlet i «bunter», mens einerkratt er pakket i store sekker. Dette skal senere hentes av helikopter og hugges til biobrensel. Så nå får vi etter hvert se hvordan den Gamle Kongevegen så ut etter bygginga på 1700-tallet», skriver trimgruppa til Drivdalen IL i en pressemelding.

Videre skriver de:

«Nye infotavler vil bli satt opp, og det vil bli ny og mer informasjon om den gamle Kongevegen. Det blir spennende å følge prosjektet framover. Det er derfor ekstra grunn til å gå Embretmarsjen i år, da kan du registrere endringene etter hvert.»

Embretmarsjen er en turmarsj på 6 kilometer for hele familien, til heder for Ingebrigt Sneve som satte rekord til fots på strekningen Trondheim – Oslo i 1933.

Men i motsetning til Sneve, er ikke formålet med Embretsmarsjen å komme fram så fort som mulig. Her kan du bruke god tid til å oppleve vårnaturen.

«Ta med kikkert og flora, - det er mye å se på. Området er kjent som svært kalkrikt og har mange sjeldne planter å by på. Og blomstringa er nå i full gang», heter det i pressemeldingen.

Oppmøte er ved Nestadvoll i Drivdalen. Derfra transporteres deltakerne med buss til og fra Gammelholet, hvor turen starter. Deltakerantallet varierer mellom 300 og 400 personer.

Eldrevennlig senioretappe

«Daglig trim er godt forebyggende helsearbeid for folk i alle aldre, og Embretmarsjen er ikke bare for de yngre og sprekeste. Den nordre delen av Vårstigen fra Hesthåggån til Nestadvoll har en langt vennligere trasè enn den mer kjente søndre delen.»

Denne er derfor ypperlig for de som måtte ønske en mer «eldrevennlig» tur.

Nordre Vårstigen er tre kilometer lang og starter fra Hesthåggån. Oppmøte for denne er også ved Nestadvoll, og transport til start besørges også her.

Arrangøren skriver at det er muligheter for å få se moskus oppe i lia på vestsida av Drivdalen. Statens Naturoppsyn er kontaktet og sjekker forholdene på forhånd. Med tanke på at snøsmeltingen fortsatt pågår i lia overfor Vårstigen, anbefales det å gå i vanntette sko.