Utreder mulighetene for snøskutertrasé

En prosjektgruppe undersøker interessen for en eventuell snøskuterløype i Storlidalen.  Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Nyheter

En sammensatt arbeidsgruppe på Lønset ønsker å lodde stemningen blant grunneierne i Storlidalen for etablering av en eventuell skuterløype i dalen.